cPanel – najczęściej zadawane pytania

cPanel jest to oprogramowanie, które pozwala nam na administrację serwera przez przeglądarkę WWW.
Dzięki cPanel, z łatwością możemy tworzyć bazy danych, kopiować je, parkować domeny, a także robić kopie zapasowe (tzw backup).

Jak zalogować się do cPanel?
Aby zalogować się do cPanel należy wejść na stronę: http://cpanel.regit.net.pl/, a następnie wprowadzić swój Login oraz Hasło, które zostało nadane przez firmę.
Jeśli nie pamiętasz hasła kliknij TUTAJ

logowanie

 

Jak utworzyć konto pocztowe w cPanel?

Aby utworzyć nowe konto pocztowe w cPanel, po zalogowaniu należy w zakładce E-mail kliknąć Konta E-mail:

email

Ukaże się następujące okno:

email2

W polu E-mail wpisujemy nazwę użytkownika – wybrany przez nas początek adresu pocztowego, który będzie widniał przed znakiem @.
Przy tworzeniu nowego konta należy wybrać docelową domenę, która będzie widoczna w adresie e-mail po znaku @.
Następnie wpisujemy hasło – razem z loginem będą weryfikowane przy każdym logowaniu się do konta pocztowego. Należy pamiętać, aby hasło było odpowiednio silne – w ocenieniu jego siły pomoże nam narzędzie, które podpowie nam, czy hasło jest bardzo słabe- wtedy należy je zmienić na dłuższe, dodać wielkie litery lub cyfry, czy też jest wystarczająco silne i trudne do złamania.

Pole Limit skrzynki pocztowej umożliwia ustawienie maksymalnej wielkość miejsca na serwerze dla wiadomości e-mail w ramach danego konta.

Dodatkowo w tym oknie ukazane są również wszystkie aktualne konta pocztowe. Można je także konfigurować (zwiększać lub zmniejszać rozmiar dostępnego miejsca, zmieniać hasło) oraz zarządzać nimi (usuwać, czytać pocztę).

W celu ukończenia tworzenia konta pocztowego, klikamy na przycisk Utwórz konto.

Jak zresetować hasło do poczty?

W przypadku, kiedy zdarzy się zapomnieć hasła do konta pocztowego, możemy je bez problemu zresetować. Aby tego dokonać należy przy danym koncie na liście wybrać opcję Zmień hasło i po rozwinięciu tej opcji, wpisać nowe, wybrane przez nas hasło, po czym zatwierdzić je wybierając opcję Zmiana hasła.

email4

Jak zalogować się na pocztę?

W celu zalogowania się, na utworzone konto pocztowe należy w pasku przeglądarki WWW wpisać adres: https://webmail.regit.net.pl/ – nastąpi przekierowanie i ukaże nam się okno logowania:

webmail

W polu Adres e-mail wpisujemy pełny adres e-mail poczty, na którą chcemy się zalogować np., hosting@hosting.regit.net.pl w polu Hasło wpisujemy hasło do poczty, które zostało wybrane przy tworzeniu danego konta pocztowego.

Jak korzystać z poczty?

Po zalogowaniu zostaniemy przekierowani do strony głównej poczty, gdzie należy wybrać domyślną aplikację pocztową:

webmail2

Do obsługi poczty, mamy do wyboru dwa oprogramowania:

  • Horde – bardziej zaawansowane, z kalendarzem, książką adresową, zadaniami i notatkami,
  • Roundcube – mniej skomplikowane oprogramowanie, które pozwoli nam na podstawową obsługę poczty elektronicznej.

Z poziomu tej strony możemy także zmienić hasło, ustawić przekierowania e-maili, automatyczne odpowiedzi czy też filtrowanie poczty.
W celu rozwinięcia menu z opcjami należy kliknąć na adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu.

Aby zmienić hasło wybieramy opcję Password & Security, w nowo otwartym oknie wpisujemy nowe hasło i zatwierdzamy klikając Zapisz.

webmail3

Poczta elektroniczna oferuje wiele udogodnień.
Pierwszym z możliwych jest opcja Automatycznej odpowiedzi, dzięki tej opcji możemy automatycznie i natychmiastowo odesłać e-mail zwrotny do osoby, która wysłała wiadomość na dany adres. Aby skonfigurować automatyczną odpowiedź należy kliknąć adres e-mail w prawym górnym rogu ekranu aa następnie wybrać Automaty pocztowe.

automaty

Po wybraniu tej opcji wyświetli nam się okno z konfiguracją automatycznej odpowiedzi.

autodp

Interwał – oznacza czas po jakim automatyczna odpowiedź zostanie wysłana.

Uruchom/Zatrzymaj –  opcja Niestandardowe pozwala na ustawienie konkretnej daty i dokładnej godziny uruchomienia oraz wyłączenia automatycznej odpowiedzi.

Kolejnym udogodnieniem jest możliwość filtrowania e-maili – ułatwi nam to opcja Filtrowanie E-mail.

filtry
Dzięki tej opcji mamy możliwość np. oddzielenia poczty biznesowej od prywatnej, a także usuwania niechcianych wiadomości. Możemy także wykorzystać filtry, aby wysyłać na dane adresy e-mail konkretne wiadomości.

Przydatnym narzędziem jest Śledzenie dostarczania. W przypadku, kiedy nasza wiadomość nie dotrze do odbiorcy, dzięki tej opcji możemy sprawdzić, „gdzie” nasza wiadomość została zatrzymana i w czym tkwi problem.

śledzenie

Filtr antyspamowy BoxTrapper

Z poziomu rozwijanego menu w prawym górnym rogu możemy także skonfigurować system antyspamowy BoxTrapper.

box

Decyduje on, czy wiadomość ma być dostarczona, czy też potraktowana jako spam – niechciana wiadomość. Aby go włączyć, w polu Stan bieżący wybieramy Włącz. Działa w prosty sposób – sprawdza czy adres e-mail nadawcy należy do jednej z list:

WhiteList – biała lista adresów – adresy, którym udzielono dostępu

BlackList – czarna lista adresów – adresy, którym jawnie odmówiono dostępu – nadawcy wysyłane zostaje powiadomienie, że znajduje się na tzw. czarnej liście adresów.

IgnoreList – lista adresów ignorowanych – adresy, którym (nie jawnie) odmówiono dostępu – nadawca nie zostaje powiadomiony, że jego adres e-mail znajduje się na liście ignorowanych.

Jak skonfigurować konto FTP?

 Aby utworzyć nowe konto FTP, po zalogowaniu należy w zakładce Pliki kliknąć Konta FTP.

Otworzy się okno:

ftp

Wypełniamy formularz, wybranym przez siebie loginem oraz hasłem.
W polu Katalog należy wpisać katalog, do którego konto ma prowadzić. Należy pamiętać, że wpisując nazwę danego katalogu, przydzielamy także dostęp do jego podkatalogów.

Pole Limit daje nam możliwość określenia miejsca, jakie chcemy w ramach danego konta przydzielić na dysku do konta FTP.

Z poziomu tego okna możemy również konfigurować pozostałe konta FTP – zmienić hasło do nich bądź je usunąć.

Aby zresetować zapomniane hasło należy przy danym koncie FTP wybrać opcję Zmień hasło i po rozwinięciu tej opcji, wpisać nowe, wybrane przez nas hasło, po czym zatwierdzić je wybierając opcję Zmień hasło.

ftp2

Jak utworzyć bazę danych?

Aby utworzyć bazę danych, po zalogowaniu należy w zakładce Bazy danych kliknąć Kreator MySQL Database Wizard.

bazdan

 

Tym sposobem przejdziemy do Kroku 1: „Utwórz Bazę Danych”, w tej części wpisujemy wybraną przez nas nazwę bazy danych i klikamy Następny Krok.
bazdan2W Kroku 2 tworzymy Użytkownika Bazy – wpisujemy wybrany przez nas login i hasło i wybieramy Utwórz Użytkownika.

bazdan3

Krok 3 pozwoli nam przypisać użytkownika do bazy danych i nadać mu uprawnienia – można wybrać poszczególne z listy, lecz zalecanym jest przydzielenie pełnego dostępu poprzez zaznaczenie opcji Wszystkie przywileje.

bazdan4

Gdy przejdziemy do następnego kroku pokaże się okno z potwierdzeniem utworzenia bazy danych i przypisaniem użytkownika do niej.

Z pozycji tego okna można dodać kolejną bazę danych, bądź przypisać kolejnego użytkownika, do stworzonej już bazy.

Po utworzeniu bazy danych należy zwrócić uwagę na jej nazwę i nazwy użytkowników – są poprzedzone loginem, i w tej postaci należy wpisać dane do skryptów, które są odpowiedzialne za połączenia.

Jak utworzyć kopię zapasową?

Kopia zapasowa to pewnego rodzaju zabezpieczenie przed utratą plików – w razie ich uszkodzenia, skasowania lub przenoszenia konta na inny serwer kopia pozwoli na przywrócenie wszystkich danych.

Kopie zapasowe tworzy się na żądanie klienta. Kopie z poprzednich dni można zamówić poprzez formularz kontaktowy.

Istnieje również możliwość utworzenia kopii zapasowej własnoręcznie.
Służy do tego Kreator kopii zapasowej, który znajdziemy w zakładce Pliki na stronie głównej po zalogowaniu.

kopia

Po wybraniu Kreatora kopii, ukaże się nam okno z dwoma opcjami do wyboru – w przypadku potrzeby utworzenia kopii, wybieramy opcję  Kopia zapasowa.

W tzw. Pełnej kopii zapasowej zawarte będą elementy konta takie jak Katalog Główny, Bazy MySQL, Konfiguracje przekierowań e-mail oraz filtrów pocztowych. Natomiast jeśli nie ma potrzeby kopiowania wszystkich elementów, a interesują nas tylko poszczególne, mamy do wyboru opcję tzw. Częściowej kopii zapasowej.

kopia2

Aby utworzyć pełną kopię, w kroku drugim wybieramy opcję Pełna Kopia

kopia3

Ukaże nam się okno dzięki któremu, możemy wybrać miejsce, w którym chcemy zapisać kopię zapasową, a także mamy możliwość wysłania potwierdzenia utworzenia kopii, na wybrany adres email.

kopia4

W przypadku tworzenia częściowej kopii zapasowej – procedura wygląda tak samo, lecz w kroku drugim wybieramy elementy, których kopię chcemy utworzyć.

Aby pobrać utworzoną już wcześniej, czy to ręcznie, czy automatycznie, kopię zapasową należy z menu Pliki wybrać Kopia zapasowa.

kopia5

Domeny zaparkowane
Domeny Zaparkowane – to domeny, które prowadzą do katalogu głównego na serwerze (nie można ich przypisać do katalogu). Należy pamiętać, że domena musi być poprawnie zaparkowana. Serwery DNS takiej domeny muszą być zmienione na DNS danego serwera.
Każda domena ustawiona jako główna, jest automatycznie zaparkowana.
Aby dodać taką domenę z menu Domeny wybieramy Domeny Zaparkowane, wpisujemy nazwę parkowanej domeny, a następnie klikamy Dodaj Domenę.
Po komunikacie, że domena została poprawnie zaparkowana, możemy skopiować pliki strony do katalogu głównego na serwerze.

21

Pliki do tej domeny można wgrywać bezpośrednio poprzez konto FTP.

Domeny podpięte
Domena Podpięta to domena podpięta pod dowolny podkatalog katalogu głównego. Ta opcja montowania pozwala skopiować pliki strony internetowej do nowo utworzonego katalogu do którego kieruje domena.
Aby utworzyć taką domenę z zakładki Domeny wybieramy Domeny Podpięte i wpisujemy nazwę domeny, którą chcemy podpiąć. Pola Subdomena/Użytkownik FTP i Katalog wypełnią się automatycznie po kliknięciu na nie, domyślnie powinny mieć taką samą nazwę jak domena.
W pole Hasło wpisujemy hasło do bezpośredniego połączenia FTP z domeną. Loginem służącym do tego połączenia będzie nazwa użytkownika w postaci nazwadomeny@nazwadomeny.pl.
Gdy zatwierdzimy domenę wybierając Dodaj Domenę zostaniemy poinformowani o pomyślnie podpiętej domenie.
Domeny podpięte mogą być usuwane oraz przekierowywane na inne adresy poprzez opcję Przekierowania.
Na skróty

Kontakt

Szukasz hostingu ? Domeny lub serwera ? Dobrze trafiłeś ! Skontaktuj się z nami i sprawdź naszą ofertę !


Cpanel.

Masz problem z cpanel ? skorzystaj z naszej instrukcji.


Pomoc.

Jeśli w instrukcji nie ma tego czego szukasz?Napisz ! Na pewno pomożemy.

Potrzebujesz Hostingu ?